Enheter

I Nacka har vi förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar. Vi leder och styr kommunen i processer med fokus på dem vi är till för. Varje process börjar i en nämnd och de mål som medborgarnas företrädare, de förtroendevalda politikerna, sätter upp i respektive nämnd. Varje process ska med utgångspunkt i dessa mål leverera något till Nackaborna. Vi har en organisation utan onödiga hierarkier, där cheferna har full rådighet över sin enhet för att på ett flexibelt sätt kunna samarbeta med andra och lösa sina uppdrag på bästa sätt med och för dem vi är till för.

 

 

Möt våra medarbetare

 

Sebastian Nordgren

Inköpschef
 
 

(Klicka för mer information)

 

Utvecklingsmöjligheter

CEO-trainee

Nacka kommuns stadsdirektör är den första i Sverige som valt att låta sig utmanas och ta tillvara på en nyexaminerad CEO trainee. Som CEO trainee är ditt uppdrag att komma med nya idéer och strategier. Du får delta i den lokalpolitiska processen där beslut om medborgarnas vardag fattas och du får möjlighet att bidra med ditt perspektiv till stadsledningen. Traineen gör omvärldspaningar, analyser och mindre utredningar. Det är viktigt att traineen ifrågasätter gamla invanda mönster och lyfter fram egna idéer hur vi på ett enklare sätt kan att ta oss an en uppgift. Rekryteringen av CEO trainee sker under våren.

Huddingetrainee

Huddingetrainee - socionom är ett samarbete mellan Nacka kommun, Huddinge kommun och Tyresö kommun. Alla kommuner erbjuder praktik- och traineeplatser, och du själv önskar i vilken kommun du vill göra din praktik. Socionomer erbjuds via det här programmet en praktikplats utöver det vanliga.

Tekniksprånget

Nacka bygger stad och varje år söker vi dig som kan, vill och vågar vara med och driva stadsbyggnadsarbetet i en av Sveriges mest expansiva kommuner! Under de kommande åren behöver vi bland annat fler arkitekter,ingenjörer, lantmätare, handläggare och projektledare. Hos oss får du ta stort personligt ansvar och jobba i breda processer och utmanande projekt. Vi sitter i Sveriges modernaste stadshus, 10 minuter från Slussen. Av erfarenhet vet vi att ni studenter har massor att erbjuda oss och vi tar därför gärna emot ett antal praktikanter varje år som får lära sig mer om bland annat stadsutvecklingsprocessen! Är du intresserad av att praktisera hos oss?

Jobbsprånget

Nacka kommuns ambition är att arbeta med det nationella praktikprogrammet; Jobbsprånget under hösten. Vi har genom det här programmet en möjlighet att arbeta mer strukturerat och professionellt med att tillvarata kompetens och erfarenhet hos nyanlända akademiker (ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer). Programmet pågår under fyra månader och vi hoppas kunna stödja en snabbare introduktion för de nyanlända samt fylla ett kompetensgap på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer här  

CEO trainee
Socionomtrainee
Ingenjörstrainee
Jobbsprånget
Ledarskapsakademin

 

Frågor besvaras av Sara Nadbornik, HR-specialist, sara.nadbornik@nacka.se.

Lediga jobb

Belysningsförvaltare till enheten för offentlig utemiljö

Nacka kommun, enheten för offentlig utemiljö, Grupp: Förvaltning utemiljö, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-10-10


Bygglovhandläggare med rådgivningsfokus till bygglovenheten

Nacka kommun, bygglovenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-09-26


NACKA KOMMUN

08-718 80 00

GRANITVÄGEN 15

S- 131 81